Cara mudah memindahkan Objek Layer Background

Ketika kita mempunyai suatu gambar dan gambar itu berada di Layer Background, F…